Hoogwater in de Maas, juli 2021: een impressie

Hoogwater in de Maas, juli 2021: een impressie

Zicht vanaf de brug A73 westwaarts (17 juli)
Zicht vanaf de brug A73 oostwaarts (17 juli 2021)
Langzaam maar zeker lopen de uiterwaarden van de Maas onder water.
Goed zichtbaar: de contouren van het kasteel Heumen
De aansluiting
Maas-Waalkanaal met de Maas (grens Brabant, Limburg, Gelderland): het water stroomt snel ‘naar binnen’.
De jachthaven: ontruimd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *